KVJ Tegnestue er bindeled mellem den private kunde og den dygtige håndværker. Vi formidler opgaver og tilbud, for at sikre en dynamisk vekselvirkning i vores rådgivningsarbejde til glæde for både private og erhvervslivets kunder.