Vi udarbejder det nødvendige tegningsmateriale, så byggeprojektet kan realiseres. Vi gransker det forudgående materiale, så det optimeres og tilrettes.
Bygbarheden er omdrejningspunktet i vores tegningsmateriale, og vi sikrer en detaljeringsgrad der kan gives tilbud og bygges efter.
Hvis der er behov for det, udarbejder vi et samlet udbudsmateriale og er behjælpelige med at finde de rette samarbejdspartnere til projektet.