I idéfasen er der altid flere muligheder, i tegnestuen finder vi den bedste i dialog med håndværksmesteren og bygherren. For os er det essentielt at de tidsmæssige og økonomiske rammer kan overholdes, så byggeriet er realiserbart.

Vi gennemgår systematisk hele byggeriet. Vi analyserer behov, kvalitetskrav og materialevalg. Byggeriet fremtidssikres ved at vælge solide og holdbare materialer.

Ingen byggesag er for lille for KVJ Tegnestue, vi ser gerne på, også mindre, til- og ombygninger. For os er det vigtigt at se til- og ombygninger i den helhed, de kommer til at indgå i, så der opstår en æstetisk sammenhæng mellem nyt og gammelt.