KVJ Tegnestue udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud, så de bedst mulige samarbejdspartnere samles til projektets udførelse. Vi forhandler med de bydende og udarbejder kontrakter.

I tegnestuen udarbejder vi realistiske tidsplaner, derudover fastlægger vi tilsyn og kontrol samt kvalitetskontrol for byggeriet, således at der er en lige linje mellem projekteringen og udførslen.