Analyse af behov, kvalitetskrav og materialevalg

Vi gennemgår systematisk hele byggeriet.

Ved at se på konstruktionerne analyserer vi materialernes egenskaber, herunder blandt andet isoleringsevne og sikring mod fugt og brand. Vi sikrer den bedst mulige kvalitet inden for den givne økonomiske ramme.

Byggeriet fremtidssikres ved at vælge solide og holdbare materialer, der lever op til den standart bygherrer ønsker i forhold til vedligeholdelse.