Lovliggørelse af byggeri

Ønskes fx en kælder eller en overetage lovliggjort til beboelse, så kan vi hjælpe, vi har et dybdegående kendskab til bygningsreglementet og kan besvare dine tvivlsspørgsmål.

I dialog finder vi ud af hvordan projektet skal realiseres. Som udgangspunkt går vi efter færrest mulige ændringer af det allerede eksisterende byggeri, samtidig med at sikkerheden optimeres.

Vi kontakter myndighederne og udarbejder en eventuel dispensationsansøgning, hvis der er behov for det.