Køber- og salgsrådgivning

Køber: Sammen med køber gennemgår vi tilstandsrapporten og tilser bygningen, så vi sikrer det rigtige køb i forhold til både økonomi, kvalitet og behov. Vi kan udarbejde skitseforslag til om- og tilbygning for at imødegå en energioptimering af huset.

Sælger: Vi hjælper sælger med klargøringen inden salg. Det er vigtigt at huset fremstår fra sin bedste side i salgsøjemed. Vi kan lave skitseforslag, som sælger husets muligheder.