Rådgivning gennem alle byggeriets faser

KVJ Tegnestue står til rådighed fra ønsket om en bygning opstår til nøglen overleveres til bygherren. Vi lytter til kundernes ønsker og behov, og vi laver grundige analyser før materialer og konstruktioner fastlægges.

Der er flere parametre at tage højde for i en byggesag, for os er det vigtigt at bygningen kommer til at leve op til både bygherrens ønsker og myndighedernes krav.

God rådgivning koster penge, samtidig er det også en besparelse på den lange bane. Vi tegner så håndværkeren kan gå direkte i gang, med det han er bedst til.