Tegningsmateriale til myndighedsgodkendelse og udførelse

I KVJ Tegnestue tager vi os af kommunikationen med myndighederne. Vi leverer tegningsmateriale og udfylder de øvrige ansøgningskriterier, så det belyser, at byggeriet lever op til bygningsreglementet.

Bygbarheden er omdrejningspunktet i udførelsestegningerne, vi tegner til et eventuelt udbud, og vi sikrer en detaljeringsgrad der kan gives tilbud og bygges efter.

Inden udførslen af byggeriet påbegyndes, kan vi udarbejde de nødvendige kontrakter, så alt det juridiske er på plads.